Szkolenie na podesty ruchome – obsługa

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do bezpiecznego i efektywnego operowania podestami ruchomymi. Przygotowanie uczestników do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz normami technicznymi.

Opis szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje omówienie zagadnień związanych z budową i działaniem podestów ruchomych, bezpieczeństwem ich obsługi oraz zagrożeniami i ryzykiem związanym z ich użytkowaniem. Część praktyczna to szereg ćwiczeń wykonywanych na prawdziwych maszynach, pod nadzorem doświadczonego instruktora.

Szkolenie skierowane jest do pracowników przemysłowych, budowlanych, techników serwisowych i innych osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych muszą obsługiwać podesty ruchome.