Szkolenie na podesty ruchome – obsługa

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do bezpiecznego i efektywnego operowania podestami ruchomymi. Przygotowanie uczestników do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz normami technicznymi.

Opis szkolenia

Co szkolenie obejmuje?

– część teoretyczna szkolenia : budowa i działanie podestów, bezpieczeństwo ich obsługi, obowiązki operatora, zagrożenia i ryzyka związane z ich użytkowaniem

– część praktyczna szkolenia : szereg ćwiczeń wykonywanych na prawdziwych maszynach po nadzorem doświadczonego instruktora,

Co uzyskasz po ukończeniu szkolenia?

– wiedzę o budowie i działaniu podestów ruchomych

– wiedzę BHP

– kursant będzie mógł obsługiwać urządzenia takie jak podesty ruchome : wolnobieżne, przegubowe, teleskopowe, nożycowe

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do pracowników przemysłowych, budowlanych i  techników serwisowych (powyżej 18 roku życia). Także osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych muszą obsługiwać podesty ruchome.