Szkolenie na wózki widłowe – obsługa

Celem tego szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej i efektywnej obsługi wózków widłowych. Uczestnicy nauczą się teorii i praktyki związanej z obsługą wózków widłowych, a także zrozumieją obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawowe informacje na temat różnych typów wózków widłowych, zasad ich działania, a także poznają kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy. Będą mieć również możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy podczas sesji praktycznych z wózkami widłowymi.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi wózków widłowych, zarówno dla osób bez doświadczenia, jak i dla tych, którzy potrzebują odświeżyć swoje umiejętności lub aktualizacji wiedzy zgodnie z nowymi przepisami.